Foranayse ERP

Vurderer ditt firma å forenkle IT-porteføljen? Ønsker du et brukervennlig system for å understøtte og optimalisere dine kjerneprosesser?

Valget av ERP-løsning er en viktig avgjørelse, og like viktig er en god gjennomføring av et implementeringsprosjekt. Vi har landets beste kompetanse innen ERP systemer, og har ikke gjort noe annet de siste 20 årene. La oss følge deg på reisen mot en hverdag med bedre kontroll.

Vi tilbyr en 2 ukers foranalyse til fastpris, og denne analysen vil gi deg følgende:

  • En dokumentert fit/gap analyse på prosessnivå

  • Et løsningsforslag med en fungerende demo av hovedprosessene dine

  • Et tid- og kostestimat av en full implementering

Odoo • Text and Image